Mijn favorieten

Taxatie

Taxaties:
Heeft u een taxatierapport nodig voor de aan- of verkoop van een woning of gaat u misschien uw bestaande hypotheek oversluiten of een nieuwe hypotheek aanvragen? Daarnaast zijn er nog een tal van situaties denkbaar waarvoor het van belang is dat de waarde van het object door een deskundige wordt vastgesteld en wordt vastgelegd in een taxatierapport. Aangezien het incorrect inschatten van de waarde zeer vergaande consequenties voor u als particulier alsmede voor bijvoorbeeld de bankinstelling kan hebben, is het van belang dat u gaat voor deskundigheid, kwaliteit en objectiviteit. 
 

Er zijn vele redenen om een woning te taxeren:

• hypotheekaanvraag
• verkoopbeslissing
• aankoopbeslissing
• scheiding
• verbouwing

De kosten voor een gevalideerd taxatierapport bedragen vanaf € 485,- 

* tarieven inclusief kadastrale kosten en BTW.
* tarief inclusief validatiekosten NWWI
* Toeslag appartement, erfpacht € 60,25
* Toelag spoedtaxatie € 60,25
* Gecombineerde taxatie of speciale eisen in overleg.